NASA-sonde fanger fjerneste bilder tatt bort fra jorden